ĐN)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc chuyển ấp thành khu phố thuộc 6 phường: An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Tân Hạnh, Phước Tân, Tam Phước thuộc TP.Biên Hòa.

Ảnh minh hoạ

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7. Theo đó, phường An Hòa: có diện tích tự nhiên là 921,4 hécta, dân số 5.576 hộ/21.311 nhân khẩu, gồm có 4 khu phố: 1, 2, 3, 4. Phường Hiệp Hòa có diện tích tự nhiên là 697,7 hécta, dân số 4.582 hộ/15.580 nhân khẩu, gồm có 3 khu phố: Nhất Hòa, Nhị Hòa, Tam Hòa.

Phường Hóa An có diện tích tự nhiên là 684,95 hécta, dân số 10.966 hộ/35.257 nhân khẩu, gồm có 4 khu phố: Đồng Nai, Bình Hóa, An Hòa, Cầu Hang.

Phường Tân Hạnh có diện tích tự nhiên là 606,08 hécta, dân số 2.751 hộ/11.560 nhân khẩu, gồm có 4 khu phố: 1, 2, 3, 4.

Phường Phước Tân có diện tích tự nhiên là 4.276,98 hécta, dân số 16.693 hộ/62.331 nhân khẩu, gồm 8 khu phố: Rạch Chiếc, Tân Mai, Miễu, Đồng, Hương Phước, Vườn Dừa, Tân Cang, Tân Lập.

Phường Tam Phước có diện tích tự nhiên là 4.510,2 hécta, dân số 23.146 hộ/65.471 nhân khẩu, gồm có 7 khu phố: Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3, Long Đức 1, Long Đức 2, Long Đức 3, Thiên Bình. 

Theo baodongnai