Thực hiện theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội yêu cầu Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành phải áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc xây dựng, quản lý và vận hành như các cảng hàng không quốc tế tiên tiến trên thế giới, bảo đảm năng lực khai thác đồng bộ theo tiêu chí an toàn, thuận tiện, chất lượng và hiệu quả.

Trước khi trình báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (FS) cho Hội đồng thẩm định nhà nước, vừa qua Bộ Giao thông – vận tải đã yêu cầu Liên danh tư vấn JFV (đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục Hàng không rà soát toàn bộ các hạng mục, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại nhất đưa vào sân bay, điều hành bay.

Theo đơn vị tư vấn JFV, CHKQT Long Thành áp dụng công nghệ trong sân bay được trang bị các hệ thống hiện đại mới nhất hiện nay như: hệ thống làm thủ tục hành khách, làm thủ tục ký gửi hành lý, làm thủ tục xuất nhập cảnh tự động và cửa ra máy bay tự động… Ngoài ra,  CHKQT Long Thành còn có hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, được thiết kế cho sân bay thông minh để quản lý toàn bộ nguồn dữ liệu của sân bay (thông tin về chuyến bay, điều hành bay, xuất nhập cảnh, hải quan…) giúp nhà điều hành có thể phân bổ khai thác cho toàn bộ sân bay (cửa ra máy bay, địa điểm làm thủ tục, bến đậu, cất, hạ cánh…) một cách hiệu quả nhất, nhà quản lý vận hành sân bay có thể giám sát, phát hiện, xử lý các vấn đề an ninh nhanh chóng và hiệu quả. CHKQT Long Thành cũng được áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tăng cường an ninh, an toàn sân bay.

>>TÂM ĐIỂM GIAO THÔNG NAM BỘ…

>>MỞ RỘNG NHÀ MÁY AQUA TẠI ĐỒNG NAI…