CHÍNH TRỊ

RÀ SOÁT QUY HOẠCH CẢNG CẠN

RÀ SOÁT QUY HOẠCH CẢNG CẠN

Ngày 7-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã làm việc với các sở, ngành, địa phương về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch cảng cạn (ICD) trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Giao thông – vận tải, năm 2014, Đồng Nai đã phê duyệt Quy hoạch mạng […]

Xem tiếp