(ĐN)- Sở Nội vụ vừa công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao Nhà Thiếu nhi tỉnh về đơn vị chủ quản mới là Tỉnh đoàn.

Theo quyết định của UBND tỉnh, kể từ ngày 1-6 sắp tới, toàn bộ tổ chức và hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ chuyển giao về Tỉnh đoàn quản lý và sử dụng. Các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Nhà Thiếu nhi tỉnh sau khi chuyển về Tỉnh đoàn được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ, các quy định của cấp có thẩm quyền liên quan đến tổ chức Đoàn Thanh niên.

Giáo viên thể dục của Nhà Thiếu nhi tỉnh dạy môn bóng rổ cho học sinh

Trước khi được bàn giao về Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi tỉnh là đơn vị công lập trực thuộc UBND tỉnh. Việc chuyển giao này nằm trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.