(ĐN) – Sáng 21-5, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất với các tiểu ban của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, gồm 38 đồng chí. Trong đó, bộ phận thường trực của Tiểu ban Văn kiện gồm 10 đồng chí. Bộ phận này có trách nhiệm tham mưu giúp tiểu ban thành lập các tổ biên tập theo chuyên đề, điều phối hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị các văn bản của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng và xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025; chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm vụ 2015-2020, dự thảo nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và các văn kiện khác trình Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, gồm 5 đồng chí. Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trình Ban chấp hành Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X thông qua; xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; xây dựng báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trình Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (gồm 20 đồng chí, trong đó bộ phận thường trực có 6 đồng chí) có nhiệm vụ xây dựng và chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất để phục vụ tốt nhất công tác đại hội.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của từng tiểu ban. Trong đó, Tiểu ban Văn kiện nhanh chóng xây dựng báo cáo chính trị để hoàn thành vào cuối năm nay, phục vụ cho đại hội Đảng bộ cấp cơ sở sẽ diễn ra vào quý I-2020. Việc xây dựng báo cáo chính trị của nhiệm kỳ này nên kế thừa của nhiệm kỳ trước nhưng không phải “copy” lại mà trên nền của cái hiện tại để đánh giá đúng tình hình.

Ngoài báo cáo chính trị của đại hội, theo đồng chí Bí thủ Tỉnh ủy, phải có báo cáo chuyên đề từng lĩnh vực, như kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, dân vận…Các tiểu ban làm việc trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, không phô trương nhưng phải hiệu quả.

Theo Baodongnai