(ĐN) – Ngày 3-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên – môi trường và UBND huyện Long Thành về công tác thực hiện đo đạc, kiểm đếm đất đền bù cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyện – môi trường, đối với xã Long An, bản đồ địa chính mới được lập lại năm 2010 nên sử dụng để kiếm tra ranh giới thửa đất, kiểm đếm thực địa có nhiều thuận lợi. Còn ở xã Bình Sơn, do bản đồ địa chính không được đo đạc lại nên ranh giới thửa đất thực tế có nhiều sai khác, đa số các thửa đất ranh không rõ ràng nên việc xác định gặp khó khăn.

Kết quả thực hiện công việc ở khu vực ưu tiên thuộc 2 xã: Bình Sơn, Long An là 1.375 thửa đất, trong đó đã xác định ranh giới, đo đạc, đối chiếu kết quả so với bản đồ địa chính được 325 thửa, bao gồm: xã Binh Sơn thực hiện 111 thửa (về hình dạng thửa đất có 35 thửa phù hợp), xã Long An thực hiện được 214 thửa (có 188 thửa đất phù hợp về hình thể và 19 thửa sai khác ranh); khu vực xã Suối Trầu cũ (nay là Bình Sơn) thực hiện 7 thửa, các thửa đất có hình dạng cơ bản phù hợp nhưng ranh giới, diện tích đất không phù hợp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu các đơn vị trong tổ đo đạc, kiểm đếm phối hợp chặt với nhau để thực hiện được hồ sơ nào thì chắc hồ sơ đó. Cán bộ nào không thực hiện nghiêm theo phương án làm đã định thì không tiếp tục phân công công việc. Khi xác định ranh giới phải có mặt chủ đất và yêu cầu chủ đất chịu trách nhiệm pháp lý về ranh đất của mình. Sở Tài nguyên – môi trường cùng các phòng chuyên môn hỗ trợ huyện Long Thành tối đa để công việc được thực hiện nhanh.

Theo Baodongnai