Gói thầu san nền sân bay Long Thành đã đào đắp đạt 3,1 triệu m3 đất

(ĐN) – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 (xây dựng các công trình thiết yếu trong sân bay), dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 cho biết, đến nay gói thầu san nền của dự án đã đạt được khối lượng đào đắp hơn 3,1 triệu m3 đất.

Theo ACV, với tiến độ như hiện nay, đến hết tháng 4-2022, gói thầu sẽ thi công đạt thêm khoảng 2 triệu m3 đất, nâng tổng khối lượng đạt được lên mức 5,1 triệu m3 đất.

Gói thầu san nền dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 được triển khai thực hiện từ tháng 2-2022 và có thời gian thực hiện khoảng 15 tháng, rút ngắn một nửa thời gian so với dự kiến ban đầu. Trong giai đoạn 1 của dự án Sân bay Long Thành, hạng mục san nền sẽ thực hiện đào đắp khối lượng đất hơn 50 triệu m3.  

Theo Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *