CƠ SỞ HẠ TẦNG

BIÊN HÒA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ MỚI

BIÊN HÒA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ MỚI

Trong 2 năm qua, Thành ủy Biên Hòa thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng đô thị văn minh, an toàn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Nghị quyết 13). Với quyết tâm đưa thành phố trở thành một đô […]

Xem tiếp
CẦN CƠ CHẾ “THOÁNG HƠN” CHO PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

CẦN CƠ CHẾ “THOÁNG HƠN” CHO PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Phát biểu tại hội nghị Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam diễn ra tại Đồng Nai vào đầu tháng 5-2019, TS.Trần Du Lịch và TS.Trần Đình Thiên đều dành nhiều thời lượng ý kiến của mình vào việc cần đặc biệt chú trọng việc phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao […]

Xem tiếp
PHẢI THỰC HIỆN NGHIÊM QUY HOẠCH

PHẢI THỰC HIỆN NGHIÊM QUY HOẠCH

Sau sự cố gần 1 ngàn tấn cá nuôi lồng bè chết trắng trên sông La Ngà vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An”. NHIỀU DỰ ÁN LỚN GẶP […]

Xem tiếp
CẦN CƠ CHẾ “THOÁNG HƠN” CHO PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

CẦN CƠ CHẾ “THOÁNG HƠN” CHO PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Phát biểu tại hội nghị Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam diễn ra tại Đồng Nai vào đầu tháng 5-2019, TS.Trần Du Lịch và TS.Trần Đình Thiên đều dành nhiều thời lượng ý kiến của mình vào việc cần đặc biệt chú trọng việc phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao […]

Xem tiếp