Nằm cách không xa các cảng biển lớn và có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, nhất là lại đang triển khai nhiều dự án lớn của quốc gia, huyện Long Thành có rất nhiều lợi thế để mở rộng giao lưu, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Trả lời phỏng vấn Báo Đồng Nai, đồng chí Ngô Thế Ân, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện lúc này là cùng với tỉnh triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* Tập trung tổng lực cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

* Để triển khai dự án này, huyện Long Thành đã có sự chuẩn bị và tham gia thực hiện dự án như thế nào, thưa đồng chí?

– Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc định hướng thông tin tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên nhằm tránh các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây cản trở đến việc thực hiện dự án. Đồng thời phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến các chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân, đặc biệt là quán triệt các chủ trương về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người dân nắm bắt, hiểu rõ, qua đó đồng thuận để phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã tăng cường công tác quản lý đất đai trong khu vực dự án và các vùng lân cận dự án, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp phân lô bán nền trái phép. Huyện cũng đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh chuẩn bị những điều kiện để triển khai quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư bảo đảm đúng trình tự, quy định và đúng cơ chế đặc thù của dự án. Nhất là tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân, lợi dụng cơ chế đặc thù của dự án để trục lợi trái phép.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Long Thành.

Huyện Long Thành đang tập trung chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với các khu vực trong và lân cận vùng dự án; quán triệt đến cán bộ, đảng viên tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình, nâng cao ý thức cảnh giác và xử lý nghiêm đối với các luận điệu xuyên tạc, kích động lôi kéo tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

* Đền bù, giải tỏa, tái định cư là vấn đề nhạy cảm, liên quan mật thiết đến quyền lợi của người dân. Huyện ủy đã có chỉ đạo gì để làm tốt công tác này, tránh không để xảy ra điểm nóng làm phức tạp tình hình?

– Thường trực Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh, xin ý kiến UBND tỉnh tổ chức tập huấn và triển khai chính sách pháp luật trên địa bàn để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy nắm bắt, tổng hợp đầy đủ những thông tin dư luận xã hội cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trên cơ sở đó, tổng hợp gửi Sở Tài nguyên – môi trường biên soạn tài liệu tuyên truyền và sổ tay hỏi – đáp các nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân có đất thu hồi. Khi có ý kiến thắc mắc của người dân, các cơ quan liên quan kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thì báo cáo và kiến nghị tỉnh hỗ trợ giải quyết.

* Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

* Công tác dân vận, nắm bắt tình hình nhân dân trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã và đang được Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?

– Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Công văn số 1561-CV/BDVTU ngày 25-3-2019, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng và triển khai đến MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở, Đảng ủy các xã, thị trấn trong khối vận về kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương và triển khai chính sách pháp luật để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh (áo trắng) giới thiệu về Khu tái Định cư Lộc An – Bình Sơn với đoàn công tác Quốc hội khảo sát dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục nắm bắt tình hình, ý kiến và nguyện vọng của người dân, thường xuyên tổng hợp và báo cáo với Huyện ủy và UBND huyện; đồng thời chủ động nghiên cứu, cập nhật các tài liệu và nắm chắc các thông tin dự án, quy trình thẩm định, bồi thường để giải thích giúp người dân đồng thuận, đảm bảo cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được tiến hành thuận lợi và đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể xã Suối Trầu của huyện để lấy đất xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tới đây huyện sẽ bố trí sắp xếp cán bộ và dân cư ở các xã này như thế nào, thưa đồng chí?

– Thường trực Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện rà soát, xây dựng dự thảo đề án thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính 6 xã trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trình UBND tỉnh và thông qua HĐND tỉnh, trên cơ sở đó sẽ triển khai thực hiện.

Người dân xã Bình Sơn nhận tài liệu tuyên truyền về chính sách bồi thường, tái định cư dự án thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: K.Giới

Tới đây, số lượng dân cư ở các xã trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được di dời và bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Đồng thời sẽ triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ người dân sau khi tái định cư như: công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện nghiên cứu thực hiện các giải pháp vận động thành lập các mô hình hợp tác xã hoặc tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập các tổ chức cung cấp dịch vụ lao động để tập hợp giải quyết việc làm cho lao động.

Về công tác nhân sự các ấp liên quan đến dự án, Thường trực Huyện ủy đã giao trách nhiệm Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện báo cáo tỉnh, xin chủ trương và phương án thực hiện.

* Đồng chí mong muốn điều gì để giúp huyện Long Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành?

– Để giúp huyện Long Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện dự án, huyện mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hỗ trợ của các sở, ngành chức năng của tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho huyện Long Thành theo một cơ chế đặc thù, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Bên cạnh đó, huyện cũng rất cần sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện dự án. Đặc biệt, sự đồng thuận của người dân, tinh thần cộng đồng trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong quá trình thực hiện để đảm bảo công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thiết thực vào kế hoạch, lộ trình khởi công xây dựng dự án.

Xin cảm ơn đồng chí !

Theo Baodongnai.