9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Gia Lai sẽ triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi có công văn hướng dẫn của Bộ Y tế, đầu tháng 5-2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 2 địa phương cấp huyện và các xã trên địa bàn tỉnh.

* Triển khai tại 2 đơn vị cấp huyện

Kế hoạch của UBND tỉnh nêu rõ, 2 địa phương sẽ triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm là TP.Biên Hòa và huyện Long Thành. Ở TP.Biên Hòa, sẽ triển khai tại các phường Thống Nhất, Long Bình, Quyết Thắng và xã Tam Phước. Ở huyện Long Thành sẽ triển khai tại thị trấn Long Thành và 2 xã Long Đức, Phước Thái. Thời gian thực hiện thí điểm trong vòng 1 năm, bắt đầu từ ngày 10-7-2019.

Đối tượng triển khai thí điểm là UBND cấp huyện, UBND cấp xã được chọn làm thí điểm; các cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm; công chức phòng y tế, phòng kinh tế, viên chức trung tâm y tế; công chức văn hóa – xã hội; công chức phụ trách nông nghiệp, kinh tế, công an; viên chức trạm y tế; công chức, viên chức khác được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; các cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm ở cấp huyện, cấp xã được chọn làm thí điểm và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Để thực hiện thanh tra thí điểm chuyên ngành an toàn thực phẩm, UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn, Sở Công thương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra về an toàn thực phẩm. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được chọn làm thí điểm phân công người thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và số lượng người thực hiện nhiệm vụ thanh tra an toàn thực phẩm. Người được đào tạo phải xác định vị trí

công tác lâu dài, số lượng người đào tạo phải nhiều hơn số người được cơ cấu vào các đoàn thanh tra chuyên ngành để dự phòng.

* Mức xử phạt cao nhất là 20 năm tù

Ông Nguyễn Đình Việt, Trưởng phòng Công tác thanh tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, một cơ sở vi phạm liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định rất rõ các hình thức xử lý. Cụ thể, mức xử phạt là từ 200-500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3-7 năm tù nếu phạm tội có tổ chức; làm chết 1 người hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31-60%; gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61-121%; thu lợi bất chính từ 100-500 triệu đồng; phạm tội 2 lần trở lên; tái phạm nguy hiểm.

Phạt tù từ 7-15 năm tù nếu phạm tội làm chết 2 người; gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; Gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122-200%; thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Mức phạt tù từ 12-20 năm dành cho các trường hợp làm chết 3 người trở lên; gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên; thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên.

TheoBaodongnai