Chiều nay, với 100% số phiếu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.
Mô hình chính quyền địa phương ở thành phố Thủ Đức có cả HĐND và UBND thành phố; tuy nhiên các phường thuộc Thủ Đức sẽ không tổ chức HĐND.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2021. Từ thời điểm này, TPHCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 16 quận, 5 huyện, 1 thành phố); 312 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 58 xã, 249 phường, 5 thị trấn).
“Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng là hạt nhân để dẫn dắt kinh tế TPHCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau khi thành lập, với mục tiêu trở thành một thành phố sáng tạo, thành phố Thủ Đức có thể đóng góp tới 7% GDP cả nước,” Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.
⚖ Liên quan đến việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân của thành phố Thủ Đức, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết:
Sau khi thành lập thành phố Thủ Đức, quy mô dân số và công việc sẽ khác hẳn so với trước đây. Các vụ án của cả 3 quận gộp lại đã vượt quá số lượng của một số tỉnh (trên 6.000 vụ án).
Căn cứ vào khối lượng công việc cho thấy, nguồn nhân lực ngành tòa án đang thiếu nghiêm trọng. Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị Thường vụ Quốc xem xét, quyết định bổ sung biên chế để tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực tế.
Về việc thành lập cơ quan tư pháp tại thành phố Thủ Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng:
Dù sáp nhập nhưng do khối lượng công việc lớn, nhân lực lại thiếu nên đây là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tư pháp đồng ý cho cán bộ tư pháp của thành phố này có chế độ đặc thù riêng so với cấp quận, huyện nhưng phải có sự đồng bộ trong cả hệ thống chính trị của thành phố Thủ Đức.
Tuy nhiên, để đảm bảo sự đồng bộ với các cơ quan khác cũng như chính sách chế độ tiền lương, vị trí việc làm, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, vấn đề này sẽ được xem xét sau…