Sáng 17-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng cho 200 cán bộ các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp đã đến dự.

Hội nghị phòng chống tham nhũng

Trong chương trình tập huấn, báo cáo viên đến từ Thanh tra Chính phủ truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; giới thiệu những giải pháp nhằm đẩy lùi vấn nạn tham nhũng hiện nay.

Trong đó, ngoài vấn đề tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng chống tham nhũng cho cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu, thì việc công khai minh bạch về công tác cán bộ; công khai các hoạt động của cơ quan, đơn vị, chuyển đổi vị trí công tác, chống chạy quyền chạy chức; quy hoạch cán bộ; kê khai tài sản cán bộ, công chức, nhất là kê khai tài sản có biến động đối với người có chức vụ, quyền hạn….phải được thực hiện một cách nghiêm túc.