Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2021 tại Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được áp dụng bằng với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020.

Theo Cổng thông tin điện tử Bà Rịa – Vũng Tàu, lãnh đạo tỉnh vừa có buổi họp Thường trực UBND tỉnh để nghe các cơn vị báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 27/11/2020, Sở đã tổ chức họp với các ngành để rà soát và lấy ý kiến lần hai về phương án hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2021.

Sau khi rà soát các quy định của pháp luật và tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương, các ngành thống nhất phương án hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2021 bằng với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 được quy định tại Quyết định số 14/2020 ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh.

Theo ý kiến của các sở, ngành, địa phương, việc xây dựng phương hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2021 bằng với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 là phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội tại thời điểm hiện nay nhằm giảm bớt khó khăn cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai trong năm 2021.

Bà Rịa - Vũng Tàu giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 - Ảnh 1.

Bà Rịa – Vũng Tàu giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Trong khi đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 chỉ mới áp dụng trong khoảng thời gian ngắn (khoảng 4 tháng).

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ thống nhất với phương án đề xuất của Sở Tài chính nêu trên.

Đồng thời, ông Thọ đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng học tập kinh nghiệm của các tỉnh, xây dựng phương án điều chỉnh giá đất theo hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao công trình), báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, tháng 4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức họp để nghe Sở Tài chính báo cáo đề xuất phương án hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2020.

Cụ thể, Sở Tài chính đề xuất hai phương án hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2020.

Phương án một là giữ nguyên hệ số điều chỉnh năm 2019. Phương án hai là hệ số điều chỉnh giá đất tính bằng 80% giá đất thị trường do Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn khảo sát năm 2019 để xây dựng bảng giá đất 5 năm (2020 – 2024) chia cho giá đất áp dụng của năm 2020 tại bảng giá đất định kỳ 5 năm.

Đối với các tuyến đường có hệ số điều chỉnh tính theo phương án 2 nhỏ hơn 1 thì được xác định bằng 1.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2020 theo phương án một nhằm giảm bớt khó khăn cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính trong năm 2020.

Theo phương án một, giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất của từng vị trí được tính bằng giá đất do UBND tỉnh quy định nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất.

Đối với các trường hợp không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định này thì thực hiện khảo sát giá đất cụ thể theo quy định.

Đối với trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có giá đất thị trường tại khu vực dự án tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất quy định tại bảng giá đất thì trong quá trình thẩm định hồ sơ, lập thủ tục, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND (tháng 6/2019) quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019, hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dao động từ 1,15 đến 1,70.

Cụ thể, TP Vũng Tàu: Hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,40 đến 1,70; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,40.

TP Bà Rịa: Hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị là1,40; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,30 đến 1,40.

Thị xã Phú Mỹ: Hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,30 đến 1,50; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15.

Huyện Châu Đức: Hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị là 1,30; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,20 đến 1,30.

Huyện Xuyên Mộc: Hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,15 đến 1,25; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,15 đến 1,25.

Huyện Long Điền: Hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,30 đến 1,50; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,20 đến 1,30.

Huyện Đất Đỏ: Hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị là 1,25; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15.

Huyện Côn Đảo: Hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường là 1,20.