(ĐTCK) HĐQT CTCP Cảng Đồng Nai (PDN – sàn HOSE) vừa thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, ngày 19/7 tới, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 31/7/2019.

Danh sách cổ đông chốt ở trên cũng được Công ty sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2:1, tức cứ cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Như vậy, Cảng Đồng Nai sẽ phát hành khoảng 6,17 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông, giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 61,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy hơn 7,75 tỷ đồng từ các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và gàn 54 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển.

Trên BCTC kiểm toán năm 2018 của Cảng Đồng Nai, kết thúc năm 2018 ngoài hơn 94 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Cảng Đồng Nai còn 7,75 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu, còn hơn 74,4 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 169 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 694 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 116,1 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 25%. Kết thúc quý I, PDN ghi nhận doanh thu 170,45 tỷ đồng, lợi nhuận 33,88 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên 18/6, PDN tăng 4,1% lên mức 89.000 đồng/CP nhưng thanh khoản khá nhỏ giọt với chỉ 50 cổ phiếu được khớp lệnh thành công.

Theo tinnhanhchungkhoan