Đồng Nai chuẩn bị 16,1 ngàn lô tái định cư

Theo UBND tỉnh, Đồng Nai đang chuẩn bị khoảng 16,1 ngàn lô tái định cư để di dời người dân trong khu vực các dự án. Hiện có 75 khu tái định cư đã hoàn thành việc đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, có gần 2,5 ngàn lô đất tái định cư chưa bố trí tái định cư cho người dân bị giải tỏa trắng.

Ngoài ra, các địa phương đang tiếp tục đầu tư xây dựng 16 khu tái định cư, sau khi hoàn thành hạ tầng sẽ có thêm gần 13,6 ngàn lô tái định cư để bố trí cho người dân bị thu hồi đất để triển khai các dự án. Đồng Nai đang tiếp tục kêu gọi, lập thủ tục đầu tư đối với 25 khu tái định cư mới để giải quyết nhu cầu về tái định cư khi thực hiện các dự án tại các huyện, thành phố. Tỉnh sẽ ưu tiên thực hiện các khu tái định cư gần khu vực dự án để ít ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trong giai đoạn 2022-2030, Đồng Nai triển khai hàng ngàn dự án của quốc gia, tỉnh, huyện, xã, phường và đa số phải lấy vào đất của người dân. Do đó, chủ động làm trước các khu tái định cư sẽ giúp dự án triển khai nhanh theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Hương Giang

Theo báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *