Đồng Nai điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Sáng 25/4, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định điều động ông Viên Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm ông Viên Hồng Tiến giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, kể từ ngày 5/5/2022.

Điều động bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Trang giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, kể từ ngày 5/5/2022, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Điều động ông Lê Kim Bằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đến công tác tại Huyện ủy Xuân Lộc, chỉ định ông Lê Kim Bằng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 5/5/2022.

Điều động bà  Lê Thị Ngọc Loan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đến công tác tại UBND tỉnh kể từ ngày 5/5/2022; nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phân công.

Điều động ông Nguyễn Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến công tác tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, chỉ định ông Nguyễn Cao Cường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 5/5/2022.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng quyết định chuẩn y ông Đỗ Chánh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Long Khánh, nhiệm kỳ 2020-2025.javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(201013);}else{parent.admSspPageRg.draw(201013);}

Sau phần công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Loan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai; thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 5/5/2022.

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 5/5/2022.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bà Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới; đề nghị, các cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác để tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đồng thời sự lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương nơi mình được phân công công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *