Giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương phải đạt 100%

(ĐN)- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP (ngày 15-9-2022) về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Theo đó, nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương; giải ngân tối thiểu 50% vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội được giao trong năm 2022.

Để đạt mục tiêu trên, Nghị quyết đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nghị quyết cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiên quyết rà soát, điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao và báo cáo HĐND cùng cấp trường hợp vượt thẩm quyền…

Với Đồng Nai, năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 14 ngàn tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 8-2022, tỉnh đã thực hiện giải ngân được hơn 5 ngàn tỷ đồng, đạt gần 36% kế hoạch được giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương giao kế hoạch giải ngân được hơn 1,8 ngàn tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân được hơn 3,2 ngàn tỷ đồng, đạt gần 34% kế hoạch.

Phạm Tùng

Theo báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *