(ĐN)- Hôm nay 28-5, sẽ diễn ra kỳ họp thứ 9, kỳ họp không thường kỳ của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Trong ảnh: Phun thuốc sát trùng trong Tháng tổng vệ sinh phòng, chống dịch tả heo châu Phi vừa được tỉnh phát động.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Trong ảnh: Phun thuốc sát trùng trong Tháng tổng vệ sinh phòng, chống dịch tả heo châu Phi vừa được tỉnh phát động

Trong đó, sẽ có báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về một số nội dung quan trọng như: điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp thuộc các xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn (huyện Long Thành) và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua (huyện Tân Phú); báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đến ngày 15-3-2019; phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn Đồng Nai năm 2019; sửa đổi bổ sung một số điểm trong Nghị quyết 34/2016 và Nghị quyết 89/2017 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữ các cấp ngân sách tỉnh năm 2017, giai đoạn 2017-2020.

Kỳ họp cũng sẽ nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp tại 5 xã huyện Long Thành, huyện Tân Phú. Báo cáo về việc bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương; công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.