(ĐN) – Ngày 14-5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Lại Thế Thông, Trưởng ban Kinh tế – ngân sách làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Thống Nhất về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Trưởng ban Kinh tế- ngân sách phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Trưởng ban Kinh tế- ngân sách phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Theo UBND huyện Thống Nhất, từ năm 2015 đến nay, Hội đồng bồi thường huyện đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 35 dự án với tổng diện tích đất thu hồi 524 hécta. Trong đó, đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 23 dự án với tổng diện tích 145 hécta; 6 dự án có diện tích 306 ha đang thực hiện công tác bồi thường; 6 dự án khác có diện tích 120 héc ta đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về công tác tái định cư, huyện có 2 khu tái định cư đã hoàn thành hạ tầng gồm: Khu tái định cư Bàu Hàm 2, diện tích 6,1 ha, với 188 nền và Khu dân cư Xóm Hố A, diện tích 3,7 ha, tổng số 76 nền. Ngoài ra, huyện đã quy hoạch 2 khu tái định cư khác tại xã Bàu Hàm 2 và xã Lộ 25 với diện tích khoảng 40 ha để bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện trong các năm tiếp theo.

Theo Trưởng ban Kinh tế – ngân sách Lại Thế Thông, từ năm 2015 đến nay, huyện Thống Nhất có trên 150 dự án đưa vào kế hoạch thu hồi đất, song đã và đang thực hiện 35 dự án là rất thấp.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất cho hay, số dự án đã thu hồi đất còn ít là do có nhiều dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện đưa vào kế hoạch thu hồi đất nhưng chủ yếu là người dân hiến đất làm các công trình hạ tầng nên không ban hành các quyết định thu hồi. Huyện cũng kiến nghị tỉnh có ý kiến về một số dự án lớn do các bộ, ngành làm chủ đầu tư khi có quyết định thu hồi đất và triển khai công tác bồi thường thì sớm bố trí vốn chi trả cho người dân để họ sớm giao đất.

                                                               Khánh Minh