CƠ SỞ HẠ TẦNG

Ưu tiên phát triển các cảng biển, cụm cảng biển trọng điểm

Ưu tiên phát triển các cảng biển, cụm cảng biển trọng điểm

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho biết, trong quy hoạt cảng biển sắp tới cần ưu tiên phát triển các cảng biển, cụm cảng biển trọng điểm. Hội thảo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Cục […]

Xem tiếp