Tag: Bất động sản 2020

VARS: Năm 2021 khó xảy ra nguy cơ bóng bóng bất động sản

VARS: Năm 2021 khó xảy ra nguy cơ bóng bóng bất động sản

(VNF) – Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) dự báo năm 2021 khó có thể xảy ra nguy cơ bóng bóng bất động sản vì kinh tế tăng trưởng ở mức tốt, lực cầu vẫn mạnh, giá có thể kiểm soát được. Năm 2021 khó xảy ra nguy cơ bóng bóng bất […]

Xem tiếp