Tag: Bất động sản nghỉ dưỡng

“Mất hút” giao dịch Condotel

“Mất hút” giao dịch Condotel

Theo thông tin từ Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, trong cả năm 2020 cả nước chỉ phát sinh khoảng 120 sản phẩm căn hộ du lịch Condotel. Tại Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Việt Nam 2020 do Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) công bố […]

Xem tiếp