Tag: Cảng biển

Quy hoạch Cảng biển cần đi trước một bước

Quy hoạch Cảng biển cần đi trước một bước

Nhiệm vụ quan trọng khác mà ngành hàng hải phải thực hiện đó là triển khai xây dựng quy hoạch cảng biển giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050, tạo tiền đề phát triển bền vững kinh tế biển. Cảng Cái Mép – Thị Vải, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu. Năm 2021, một trong […]

Xem tiếp