Tag: Cảng Hiệp Phước

Phát triển logistics gắn với chuyển đổi số

Phát triển logistics gắn với chuyển đổi số

Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND TPHCM phê duyệt, xác định mục tiêu phát triển logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn của thành phố.  Cụ thể, tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ logistics của doanh nghiệp […]

Xem tiếp