Tag: Châu Pha

Châu Đức hình thành đại đô thị nhờ sức bật KCN Sonadezi

Châu Đức hình thành đại đô thị nhờ sức bật KCN Sonadezi

Trước triển vọng phát triển tích cực của các ngành khu công nghiệp và làn sóng dịch chuyển FDI, Bà Rịa – Vũng Tàu chắc chắn sẽ là trọng điểm công nghiệp mới trong thị trường phía Nam. Sức hút đầu tư lớn từ KCN Sonadezi Châu Đức KCN Sonadezi Châu Đức nằm trên địa […]

Xem tiếp