Tag: KCN Đồng Nai

Bổ sung 3 KCN tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch

Bổ sung 3 KCN tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. 3 Khu công nghiệp được bổ sung vào Quy hoạch gồm: […]

Xem tiếp