Tag: logistics

Tạo đột phá cho ngành logistics

Tạo đột phá cho ngành logistics

Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ logistics là một trong những lĩnh vực được Đồng Nai xác định là lĩnh vực đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới. Bốc dỡ hàng hóa […]

Xem tiếp