Tag: Phê duyệt sân bay Long Thành

Chính thức : Thủ tướng phê duyệt đầu tư sân bay Long Thành

Chính thức : Thủ tướng phê duyệt đầu tư sân bay Long Thành

Tải file quyết định phê duyệt : pheduyetduanCanghangkhongQuocteLongThanh Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 – 2025. Tổng mức đầu tư Dự án là 109.111,742 tỷ đồng, tương đương 4.664,89 triệu USD (tỷ giá 1USD = 23.390 VND công bố tại Vietcombank ngày 25/5/2020). Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành […]

Xem tiếp