(ĐN) – Ngày 26-6, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp về việc thẩm tra nội dung các tờ trình của UBND tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh. Tham dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn và Trưởng ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh Lại Thế Thông.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn và Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Lại Thế Thông chủ trì cuộc họp

Cụ thể, các tờ trình về quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc thống nhất điều chỉnh quy mô thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tờ trình tình hình thực hiện kế hoạch và bổ sung giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển trên lĩnh vực kinh tế, môi trường 6 tháng cuối năm 2019; tờ trình về quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2019 (đợt 1); tờ trình về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019, nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh và chủ trương một số dự án; tờ trình về việc bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2019…

Tại cuộc họp, Trưởng ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh Lại Thế Thông đề nghị các đơn vị liên quan cần rà soát, sớm điều chỉnh và hoàn thiện các nội dung của các tờ trình nói trên để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Trong đó, các nội dung về tình hình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; kế hoạch đầu tư công cần rà roát kỹ các nội dung, số liệu…

Các tờ trình về quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo; quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước…cần thống nhất nội dung phù hợp, đảm bảo tuân theo các quy định hiện hành.

Theo baodongnai